Spoločné pečenie v mesiaci apríl - 279575248_873812820684123_5629141601212396324_n

Podávanie podnetov

Zodpovedná osoba pre prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov je: Hlavný kontrolór TSK

Podnet je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu hlavnykontrolor@tsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,

b) poštou zaslanou na adresu : Trenčiansky samosprávny kraj

                                              Hlavný kontrolór

                                              K dolnej stanici 7282/20A

                                              911 01 Trenčín

pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie "DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ".

Podrobnosti o podávaní podnetov sú upravené v internej  smernici TSK č.4/2015 o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Október 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.