Stravovanie

Klientom v zariadení CSS - KOLONKA je poskytovaná celodenná strava, 5krát denne, podľa druhu diéty (racionálna, šetriaca a diabetická).U diabetickej diéty je poskytovaná aj druhá večera. Diétna strava sa pripravuje na základe odporučenia lekára.

Klienti sa stravujú priamo v jedálni obyvateľov, imobilným a ťažko chorým klientom sa podáva na izbe alebo priamo pri lôžku.Zariadenie disponuje vlastnou stravovacou prevádzkou vybavenou modernými technologickými zariadeniami.