Odhlasovanie zo stravy

Prosíme Vás, aby ste svojho príbuzného v čase jeho neprítomnosti v CSS-KOLONKA odhlasovali zo stravovania

  • buď osobne v kancelárii na prízemí u sociálnej pracovníčky,
  • alebo telefonicky na čísle 042/4677330, 0901 918 623

a to najneskôr:

- na sobotu, nedeľu, pondelok vo štvrtok do 7:30 hod.

- na utorok v piatok do 7:30 hod.

- na stredu v pondelok do 7:30 hod.

- na štvrtok v utorok do 7:30 hod.

- na piatok v stredu do 7:30 hod.

V opačnom prípade bude nutné stravu uhradiť.