História zariadenia

História CSS - KOLONKA sa začala písať v roku 1980 kedy bol mestom Púchov zriadený Dom opatrovateľskej služby. Týmto rokom sa zároveň začala písať história poskytovania sociálnej starostlivosti pobytovou formou v púchovskom regióne.

V roku 1991 sa zariadenie pretransformovalo na Domov dôchodcov v pôsobnosti Okresného úradu Považská Bystrica, neskôr prešiel pod pôsobnosť Krajského úradu v Trenčíne.

Od 1.11.2001 došlo k zmene názvu zariadenia na Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb a od 1.7.2002 zariadenie prešlo pod zriaďovateľskú pôsobnosť Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne. Dňom 1.9. 2009 došlo k zmene názvu zariadenia na Centrum sociálnych služieb- KOLONKA.