Ubytovanie

Ubytovanie klientov sa zabezpečuje na 2 lôžkových izbách vybavených štandardným vybavením. Toalety sú spoločné pre klientov jednej obytnej bunky, ktorú tvoria 2 izby. Kúpeľňa je spoločná pre klientov každého podlažia. V domove sociálnych služieb a Špecializovanom zariadení sa poskytuje pobytová sociálna služba ako:

  • celoročná