Ošetrovateľská starostlivosť

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečujeme u každého klienta prostredníctvom zdravotných sestier a opatrovateliek. Jednotlivé ošetrovateľské úkony sa realizujú v závislosti od zdravotného stavu klienta ako i od miery jeho sebestačnosti. Jeden krát do týždňa navštevuje zariadenie zmluvný lekár. Odborné lekárske vyšetrenia zabezpečuje hlavná sestra zariadenia i v spolupráci s rodinou klienta. Psychiater navštevuje zariadenie v nepravidelných cykloch, t. j. v závislosti od potrieb klientov.