Upratovanie, pranie, žehlenie

Poskytovanie týchto služieb zabezpečujú servisní zamestnanci. Nakoľko zariadenie disponuje vlastnou práčovňou proces prania žehlenia a údržby šatstva sa realizuje priamo v zariadení. Služby prania, žehlenia, opravy odevov sa realizujú cestou vlastnej prevádzky v pravidelných cykloch, prípadne podľa potreby.Denne sú zabezpečené upratovacie služby.