Sociálne poradenstvo

Poskytované je sociálnym pracovníkom zariadenia. Cieľovou skupinou základného sociálneho poradenstva nie sú len klienti zariadenia, ale i záujemcovia o poskytovanie sociálnej služby a ich rodinní príslušníci.Jeho úlohou je najmä zlepšenie orientácie občanov v oblasti sociálnych služieb, zvýšenie informovanosti o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a informovanie o podmienkach splnenia kritérií pre poskytovanie sociálnych služieb.