Týždenný plán

TÝŽDENNÝ PLÁN

PONDELOK

7:40 - 8:00 Ranné cvičenie

9:30-11:30 Ergoterapia

                   Pozeranie TV v spoločenskej miestnosti

13:00-14:30 Muzikoterapia

UTOROK

7:40 - 8:00 Ranné cvičenie

9:30-11:30 Ergoterapia

                   Pozeranie TV v spoločenskej miestnosti

10:00-10:30 Pohybové cvičenia v spoločenskej miestnosti

13:00-14:30 Biblioterapia – individuálne na izbách

STREDA

7:40 - 8:00 Ranné cvičenie

9:30-11:30 Ergoterapia

10:00-11:30 Premietanie filmu v spoločenskej miestnosti

10:00 - 11:00 relaxačná terapia v DSS-Nosice, snoezelen room

13:00-14:30 Rehabilitácia s imobilnými klientmi na izbách

ŠTVRTOK

7:40 - 8:00 Ranné cvičenie

9:30-11:30 Ergoterapia

                   Pozeranie TV v spoločenskej miestnosti

12:00-12:30 Biblioterapia – skupinovo v spol. miestnosti 

                     (v prípade priaznivého počasia v areáli záhrady)

PIATOK

7:40 - 8:00 Ranné cvičenie

9:30-11:30 Ergoterapia

                   Pozeranie TV v spoločenskej miestnosti

13:00-14:00 Nákupy pre klientov

Každú aktivitu v týždni môžu prijímatelia využívať podľa svojej vôle. S úctou rešpektujeme  individualitu každého prijímateľa,  jeho priania a možnosti. Podporujeme aktívne trávenie voľného času.