Pandemický plán MPSVaR SR

Od 1.10.2020 sa naše zariadenie CSS-KOLONKA riadi pandemickým plánom vydaným MPSVaR SR. Na strane 79-81 tohto dokumentu je znázornený semafór pre sociálne zariadenia ako sme aj my. Všetky opatrenia  v zariadení sú aktualizované podľa aktuálneho stavu a sú zverejňované na tejto webovej stránke v rubrike AKTUALITY.

Ďakujeme za spoluprácu.