Testovanie zamestnancov CSS-KOLONKA

Plošné testovanie v CSS - KOLONKA sa uskutoční v termíne  30.10.2020 a 31.10.2020.

 

Prosíme zamestnancov, aby na testovanie využili termín 31.10.2020 ( t.j. SOBOTA)od 9,00 do 12,00 hod. v priestoroch CSS – KOLONKA, z dôvodu zabezpečenia plynulého chodu prevádzky.

Zamestnanci budú v uvedenom termíne otestovaní na pracovisku (v CSS – KOLONKA), ak sa v danom čase na pracovisku nenachádzajú, buď sa na pracovisko dostavia alebo budú testovaní na odbernom mieste určenom na účely plošného testovania  všetkých obyvateľov SR.

Po uskutočnení testovania sa testovanej osobe vydá certifikát o negatívnom výsledku testovania.

V prípade pozitívneho výsledku odchádza zamestnanec do 10 – dňovej domácej karantény.  

V prípade, že sa bude zamestnanec testovať na inom odbernom mieste, je POVINNÝ o výsledku testovania upovedomiť čo najskôr svojho zamestnávateľa.

Službu konajúci personál (ten, ktorí bude mať v sobotu službu) sa bude testovať priebežne počas dňa, tak, aby bola zabezpečená starostlivosť o klientov.

Ďakujeme za spoluprácu.                                    Mgr. Barbora Orgoníková,riaditeľka