Kontakt

Adresa:

Centrum sociálnych služieb Kolonka

J. Smreka 486/12
020 01
Púchov - Kolonka

IČO: 00632368

Email: info@csskolonka.sk

 

Kontakty:

Riaditeľka CSS - KOLONKA

PhDr. Mgr. Barbora Trenčanová

042/4632430, 0901 918 621   

barbora.trencanova@csskolonka.sk

 

Vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku, zástupca riaditeľa

Margita Gabčová

042/4677330, 0901 918 622 

margita.gabcova@csskolonka.sk

Hospodársky pracovník:

Mgr. Katarína Vašíčková

katarina.vasickova@csskolonka.sk    

 

Sociálne pracovníčky:

Mgr. Stanislava Cabúková

042/4711309, 0901 918 623   

stanislava.cabukova@csskolonka.sk

poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, prijímanie prijímateľov sociálnej služby

 

Vedúci sociálno-zdravotného úseku, hlavná sestra:

Mgr. Gabriela Hamárová

0901 918 624

gabriela.hamarova@csskolonka.sk     

informácie o zdravotnom stave pre príbuzných prijímateľov soc. služby

Oddelenie DSS a ŠZ:

0901 918 625, 042/4642653