Október - mesiac úcty k starším - 122148025_1446071959117575_5310334984763718061_n

Kultúrno - spoločenské podujatia