Aktivity v CSS - KOLONKA apríl 2023

Termín: 1.4.2023 - 30.4.2023

Hneď na začiatku mesiaca apríl prišla do nášho zariadenia pani kaderníčka, ktorá tentoraz nebola sama, ale prizvala si na pomoc i svoju kamarátku - kaderníčku. „Za úsmev“ – v rámci dobrovoľníctva ostrihali väčšiu polovicu našich prijímateľov, ktorí dostali hneď nový „look“ J. Všetkým nám to opäť zdvihlo náladu a potešilo.

Ďalej si v mesiaci apríl pre nás pani inštruktorka sociálnej rehabilitácie pripravila posedenie k Veľkej noci a k tradíciam s ňou spojenými. Prijímatelia sa pozhovárali, vymenili si skúsenosti zo svojho detstva a mladosti, ako trávili sviatky Veľkej noci.

Vo štvrtok 13.4. pani inštruktorka pripravila pre našich prijímateľov nové pravidelné posedenie s názvom „Čajovňa“, ktorého sa môže zúčastniť každý, koho zaujímajú bylinky a rád si posedí pri chutnom čajíku a porozpráva sa.

V priebehu mesiaca sa v dielničke pracovalo na veľkonočných pozdravoch a darčekoch. Vďaka slnečnému počasiu prijímatelia mohli konečne ísť na spoločné prechádzky do blízkeho okolia.

25.4. sme navštívili Mestské kino Púchov, kde sme boli spolu s prijímateľmi z CSS – Chmelinec na rodinom filme „Vlk  a lev“. Prijímateľom sa film páčil a nás teší spoločná družba s iným zariadením a veľká ochota zo strany Kina Púchov.

Na konci mesiaca v piatok 28.04. sme u nás v zariadení postavili prvý máj a k tomu sme si spolu zaspievali, zatancovali a strávili príjemné chvíle vonku v parku pri prvej tohtoročnej opekačke.

Miesto konania

CSS KOLONKA

Zabezpečuje

CSS - KOLONKA