Aktivity v CSS - KOLONKA december 2022

Termín: 1.12.2022 - 31.12.2022

AKTIVITY DECEMBER

6.12. sme sa zúčastnili vianočných trhov v Trenčíne, kde sa nám podarilo popredávať takmer všetky výrobky, ktoré sme v zariadení spolu s prijímateľmi vyrobili. V mesiaci december naše zariadenie navštívil 7.12. milý Mikuláš, ktorý obdaroval našich prijímateľov balíčkami plnými sladkostí. Za týždeň 13. 12. prišli do nášho zariadenia Lucie a povymetali všetky kúty. V stredu 14.12. sme mali spoločné vianočné posedenie, kde sme si spolu s pani riaditeľkou zaspievali, obdarovali sme klientov balíčkami z mesta Púchov v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok“ a strávili tak spolu príjemné dopoludnie.

V priebehu mesiaca sa v našom zariadení piekli medovníčky, pracovalo sa v dielničke ešte na krabičkách na TSK a navštívila nás i pani kaderníčka – dobrovolníčka, ktorá našich klientov opäť šikovne ostrihala.

V decembri sme oslávili v našom zariadení životné jubileum pani Macekovej, ktorá oslávila svoje 90-te narodeniny. Pri tejto krásnej príležitosti nám pani Maceková pripravila pohostenie a my sme jej následne pogratulovali a poďakovali za všetko.

Kolektív CSS – KOLONKA

Miesto konania

CSS KOLONKA

Zabezpečuje

CSS - KOLONKA