Aktivity v CSS - KOLONKA január 2023

Termín: 1.1.2023 - 31.1.2023

AKTIVITY JANUÁR

V priebehu mesiaca január 2023 sme v našom zariadení CSS – KOLONKA realizovali besedu k 30-výročiu vzniku Slovenskej republiky, kde si naša pani inštruktorka soc. rehabilitácie pripravila pre našich prijímateľov zaujímavú prezentáciu a audiozáznamy z tohto obdobia. V druhej časti nášho stretnutia prebiehala zaujímavá beseda s našimi prijímateľmi, ktorý nám opisovali situáciu zo svojho pohľadu a prostredníctvom svojich spomienok na toto obdobie.

V mesiaci január sa nám opäť podarilo plne využiť kuchynku, kde si naši prijímatelia spolu s pani inštruktorkou pripravili niekoľko chutných jedál a koláčov.

V januári sa v dielničke pracovalo na plné obrátky, pretože bolo treba povyrábať nové dekorácie na skrášlenie interiéru nášho zariadenia.

Samozrejme sme nevynechali ani v mesiaci január jeden deň na „Deň krásy“, ktorý sa stal v našom zariadení neoddeliteľnou súčasťou našich aktivít.

Kolektív CSS - KOLONKA