Aktivity v CSS - KOLONKA júl 2023

Termín: 1.7.2023 - 31.7.2023

AKTIVITY JÚL

Hneď na začiatku mesiaca júl sme mali v zariadení svätú omšu v modlitebni, ktorej sa zúčastnili viacerí klienti. Následne sme 4.7. išli pozrieť s prijímateľmi do útulku Hafkáči v Považskom Podhradí, kde sme už pravidelní návštevníci. V priebehu mesiaca júl sme sa spolu s našimi klientmi zúčastnili i spoločného „Kávičkovania“  v zariadení CSS - Lednické Rovne, kde si naši klienti príjemne posedeli, podebatovali a dokonca i zatancovali. Ďalej si v mesiaci júl pre nás pani inštruktorka sociálnej rehabilitácie pripravila „Čajovňu spojenú s besedou zameranou na riziká slnečného žiarenia v lete“. V kuchynke pre klientov sa opäť piekol sladký koláč, na ktorom si každý pochutnal. Počas júla sme s našimi klientmi absolvovali i krátke prechádzky do blízkeho okolia nášho zariadenia, kde sme si popočúvali hudbu. Neobišli sme sa ani bez „Dňa krásy“, ktorého sa zúčastnil každý , kto sa chcel dať skrášliť. Taktiež sme pokračovali realizáciou projektu Tesco s názvom „Oáza pohody“, kde cieľom nášho projektu bolo podporiť našich prijímateľov tráviť čas spolu a navodiť psychickú pohodu v skultúrnenom prostredí. V pondelok 31.7. sme navštívili obnovenú Kaplnku ,,Magdalénku“ v Horných Kočkovciach, ktorá je zasvätená  Nanebovzatiu Panny Márie, sv. Márii Magdaléne a sv. Augustínovi. Pán farár z Hornej Breznice nám odslúžil i svätú omšu, za čo veľmi pekne ďakujeme.

Miesto konania

CSS KOLONKA

Zabezpečuje

CSS - KOLONKA