Aktivity v CSS - KOLONKA jún 2023

Termín: 1.6.2023 - 30.6.2023

V utorok 1. 6. sme v zariadení zvalili máj a potom sme pokračovali športovými hrami, kde sa klienti rozpohybovali a  spolu s nami si zacvičili. O týždeň dňa 6.6. sa naši klienti zúčastnili „Dňa radosti“ v Nosiciach, kde strávili príjemné dopoludnie. V priebehu mesiaca boli naši prijímatelia spolu s pani inštruktorkou v meste Púchov, kde navštívili mestskú knižnicu a potom si dopriali osvieženie v podobe zmrzliny.

V mesiaci jún pripravila naša pani inštruktorka pre klientov opäť „Čajovňu“ vonku v areáli zariadenia, taktiež sa klienti zúčastnili „Dňa krásy“, popiekli spolu v kuchynke a upratali okolie zariadenia. Koncom mesiaca bola v našom zariadení odslúžená i svätá omša, ktorá sa konala v modlitebni.

V mesiaci jún sme v našom zariadení spoločne s dobrovoľníkmi – študentmi zo strednej školy začali realizovať projekt Tesco s názvom „Oáza pohody“. Spoločne sme začali prerábať obývačku našich klientov, kde cieľom nášho projektu bolo podporiť našich prijímateľov tráviť čas spolu a navodiť psychickú pohodu v skultúrnenom prostredí.

Koniec mesiaca jún dňa 23.6. sme v zariadení zakončili meninovou kapustnicou, ktorú pre nás pripravil jeden z našich klientov a spolu s nami a s ďalšími prijímateľmi ju i navaril. Popritom sme si púšťali hudbu a zabávali sa. Touto cestou ďakujeme nášmu oslávencovi a prajeme všetko len to najlepšie J.

Miesto konania

CSS KOLONKA

Zabezpečuje

CSS - KOLONKA