Aktivity v CSS - KOLONKA máj 2023

Termín: 1.5.2023 - 31.5.2023

V priebehu mesiaca máj sme sa tešili z pekného počasia, ktoré sme mohli stráviť vonku spolu s našimi prijímateľmi a tiež sa môcť poprechádzať do blízkeho okolia a poobzerať si krásnu jarnú prírodu a počistiť si okolie zariadenia.

V piatok 19.5. sa v našom zariadení konal už 5. ročník „Súťaže vo varení halušiek“, ktorej sa zúčastnilo spolu s nami 7 družstiev, z nich dve študentské, tak sme mali zastúpené takmer všetky vekové kategórie. Nálada bola výborná, súťažná a prvé miesto obsadilo družstvo z CSS – Bystričan.

V priebehu mesiaca sa v dielničke pracovalo na dekoráciách ku dňu halušiek, plagátoch a darčekoch na darovanie ku dňu matiek.

22.5. sme mali ako po minulé mesiace „Deň krásy“, kde sme prijímateľov a prijímateľky skrášlili, umožnili im relaxáciu a terapiu kyslíkom.

Dňa 26.5. v piatok sme si spravili s našimi klientmi „Čajovňu“ namiesto vo vnútri zariadenia vonku na lavičkách za veľkým stolom, kde sme ich ponúkli čajom a pani inštruktorka mala pripravené zaujímavosti z oblasti ovocných čajov o čom nám všetkým prečítala.

Miesto konania

CSS KOLONKA

Zabezpečuje

CSS - KOLONKA