Aktivity v CSS - KOLONKA marec 2023

Termín: 1.3.2023 - 31.3.2023

AKTIVITY MAREC

Zo začiatku mesiaca marec 2023 sme s našimi prijímateľmi stihli prechádzky do blízkeho okolia a potom sme v našom zariadení prežívali ochorenie COVID – 19. Činnosti s prijímateľmi boli v zariadení pozastavené alebo obmedzené, preto sme tento mesiac nestihli toho toľko, ako po minulé obdobie. Ale stihli prijímatelia spolu s pani inštruktorkou sociálnej rehabilitácie napiecť chutné koláče, povyzdobovať interiér zariadenia, povyrábať veľkonočné ozdoby  a tiež upratať exteriér okolo budovy.

V marci sme opäť zrealizovali „Deň krásy“, ktorý sa stal v našom zariadení neoddeliteľnou súčasťou našich aktivít.

Kolektív CSS – KOLONKA

Miesto konania

CSS KOLONKA

Zabezpečuje

CSS - KOLONKA