Návšteva mesta a kino

Termín: 3.11.2022 - 9.11.2022

3.11. vo štvrtok sa naši klienti vybrali pešo do mesta Púchov prezrieť si jesennú výstavu tekvičiek. V meste navštívili i blízku cukráreň a po ceste späť sa pomodlili k dušičkám pri blízkom kríži.

V stredu 9.11. naši klienti spolu s klientmi CSS – Chmelinec navštívili kino v Púchove, kde boli pozrieť rodinný príbeh: „ Veľký červený pes Clifford“. Všetci sa dobre pobavili, potešili a pri vzájomnej družbe s CSS – Chmelinec sme si sľúbili, že v budúcom roku kino navštívime spolu opäť.

Miesto konania

Mesto Púchov

Zabezpečuje

Mesto Púchov

Organizátor

CSS - KOLONKA