Posedenie k mesiac úcty k starším

Termín: 28.10.2022 - 28.10.2022

V stredu 28. októbra sme si v našom zariadení uctili našich seniorov a k príjemnej atmosfére posedenia prispeli svojím programom i deti, ktoré prišli v doprovode evanjelického pána farára z Lazov pod Makytou. Pani riaditeľka rozdala našim klientom darčeky z našej dielničky a tiež milé kvietky od detí zo základnej školy v Púchove. Vďaka všetkým zúčastneným a podarovaným darčekom sa tento deň v našom zariadení vydaril a stal sa pre nás príjemnou spomienkou na mesiac úcty k starším.

Miesto konania

CSS KOLONKA

Zabezpečuje

CSS - KOLONKA