O nás

Centrum sociálnych služieb – KOLONKA je zariadením, v ktorom sa poskytuje sociálna služba v Domove sociálnych služieb a Špecializovanom zariadení v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z..

Obytná časť zariadenia má celkovú kapacitu 50 klientov. V časti DSS poskytujeme 25 lôžok a v časti ŠZ poskytujeme 25 lôžok.

Starostlivosť vykonáva tím odborných zamestnancov - zdravotnícki pracovníci, sociálny pracovník, opatrovatelia, sanitári a ďalší servisní zamestnanci zariadenia. Celkove služby vykonáva 32 zamestnancov.

Zariadenie spolupracuje aj s externými odborníkmi ako sú praktický lekár, psychiater, diabetológ, neurológ, geriater a pod. Podľa potreby minimálne jedenkrát do týždňa navštevuje klientov praktický lekár a raz do mesiaca má vizitu a rieši zdravotné záležitosti psychiater. Pri výkone ošetrovateľskej starostlivosti spolupracujeme aj s ADOS.

Vďaka profesionálnemu, citlivému a ľudskému prístupu zamestnancov zariadenia sa vytvárajú optimálne a dôstojné podmienky pre život klientov v zariadení a ich spokojnosť s poskytovaním služieb.