Akcie za máj - Img 20240522 095115

EON za rok 2017

Centrum sociálnych služieb - KOLONKA

J. Smreka 486, 020 01 Púchov

Ekonomicko oprávnené náklady za rok 2017:

V Domove sociálnych služieb: 853,766 eur / 1 osoba / 1 mesiac

V Špecializovanom zariadení:  769,498 eur / 1 osoba / 1 mesiac