Deň krásy - Img 20220422 101930

EON za rok 2022

Centrum siociálnych služieb - KOLONKA

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022

Domov soiciálnych služieb   1.051,21 €  1 osoba / 1 mesiac

Špecializované zariadenie   1.355,22 €  1 osoba / 1 mesiac