Kultúrna a záujmová činnosť - Spoloc. kultur. cinnost 1

Podávanie podnetov

Zodpovedná osoba pre prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov je: Hlavný kontrolór TSK

Podnet je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu hlavnykontrolor@tsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,

b) poštou zaslanou na adresu : Trenčiansky samosprávny kraj

                                              Hlavný kontrolór

                                              K dolnej stanici 7282/20A

                                              911 01 Trenčín

pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie "DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ".

Podrobnosti o podávaní podnetov sú upravené v internej  smernici TSK č.4/2015 o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac December 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31