2 %

Vážení priatelia!

Sme občianske združenie "Združenie na pomoc osobám s mentálnym a telesným postihnutím v Púchove", ktoré vzniklo pri sociálnom zariadení CSS-KOLONKA v Púchove.

Myšlienka zriadenia občianskeho združenia vznikla, aby sme aj pomocou Vašich 2% mohli uskutočňovať sny dospelých ľudí, ktorí to majú o niečo ťažšie ako my. Ako všetci vieme, aj my dospelí ľudia máme sny, avšak sny hendikepovaných ľudí sú často o základných právach a odstraňovaní bariér či materiálnych alebo vzťahových.

Cieľom združenia je prispieť k zlepšovaniu zdravotného stavu telesne a mentálne hendikepovaných osôb, k rozvoju poznania týchto osôb a ich rodín a k rozvoju sociálnej pomoci na území okresu Púchov.

Našou snahou a víziou združenia je poskytnúť hendikepovaným klientom CSS-KOLONKY, a zároveň aj občanom púchovského regiónu, ktorí majú telesný alebo mentálny hendikep príležitosť byť o niečo šťastnejší, mať bezbariérový prístup k svojim záujmom, byť sebestačnejší, byť rovnocenným partnerom voči ostatnej komunite. Veríme, že sa nám to spoločne podarí...

Finančné prostriedky budú vynaložené napr.:

- organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí,

- organozovanie a hradenie nákladov na rehabilitačnú a liečebnú starostlivosť,

- pomoc pri zaobstarávaní pomôcok pre ťažko zdravotne postihnuté osoby,

- pomoc pri začlenení a svojpomoci do bežného života,

- podpora a rozvoj poznania hendikepovaných osôb,

-organizovanie seminárov a vzdelávacích programov a mnoho ďaľších aktivít..

ÚDAJE pre 2%:

Názov: Združenie na pomoc osobám s mentálnym a telesným postihnutím            v  Púchove

Sídlo:   J. Smreka 486, 020 01 Púchov

IČO:    51173751

Právna forma: občianske združenie

ĎAKUJEME:-)